Çaxmaqdaşı

Çaxmaqdaşı - silisium oksidinin kristallik  və amorf növlərinin aqreqatı. Xalsedon-kvars, kvars, xalsedon və opal-xalsedon çaxmaq daşları ayrılır. Çox vaxt karbonat qatışığı olur. Sınması qabıqvari. Rəngi sarımtıl-bozdan qarayadək. Sərtliyi 7. Çaxmaqdaşı süxurlarda, adətən, əhəngdaşlarında jelvakkonkresiyalar, bəzən linza və təbəqəciklər əmələ gətirir.

Çaxmaqdaşı
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.