Ölçü

Ölçü — obyektin vəziyyətini təsvir etmək üçün tələb olunan sərbəst parametrlərin və ya sistemin sərbəstlik dərəcələrinin sayı.

Soldan sağa: kvadrat, kub və tesserakt. İki ölçülü (2D) kvadrat bir ölçülü (1D) xətlərlə məhdudlaşır; iki ölçülü sahələrə görə üçölçülü (3D) kub; və dördölçülü (4D) üçölçülü həcmlərlə tesserakt. Ekran kimi iki ölçülü səthdə nümayiş etdirmək üçün 3D kub və 4D tesserakt proyeksiya tələb edir.