Ön dartılı beton

Ön dartılı betontikintidə istifadə olunan, detveytinin o tərəfində hər hansı bir yükü dəstəkləmədən əvvəl sıxışdırılaraq yaradılan bir beton növüdür.

Ön dartılı beton diaqramı