"i" ədədi və ya xəyali vahid — kvadratı mənfi vahidə bərabər olan kompleks ədəd.

Kompleks ədəd Redaktə

Riyaziyyatda, fizikada xəyali vahid latın hərfləri olan   və ya   kimi işarələnir. Xəyali vahid kompleks ədəd oblastını həqiqi ədədlər oblastına qədər genişləndirir. Dəqiq təyin etmə genişlənmənin üsulundan asılıdır.

Xəyali vahidin qüvvəti Redaktə

i ədədinin qüvvəti aşağıdakı şəkildə təkrarlanır:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İstənilən qüvvət üstü üçün aşağıdakı kimi yazıla bilər:

 
 
 
 

burada n — ixtiyari tam ədəddir.

Buradan:   burada mod 4 - 4-ə bölmənin qalığıdır.

  ədədi maddidir:

 

Faktorial Redaktə

i xəyali vahidinin faktorialı 1 + i arqumentinin qamma-funksiyanın qiyməti ilə müəyyən etmək olar:

 

Həmçinin,

 [1]

Mənbə Redaktə

  1. " abs(i!) Arxivləşdirilib 2015-07-06 at the Wayback Machine", WolframAlpha.