Faktorial

Faktorialriyaziyyatda sağına nida işarəsi qoyulmuş ədədə verilən ad daha ümumi Qamma funksiyasının tam ədədlərlə məhdudlaşmış xüsusi bir vəziyyətidir. 1-dən müəyyən bir natural ədədə qədər olan ədədlərin hasilinə o ədədin faktorialı deyilir.

0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6 720
7 5 040
8 40 320
9 362880
10 3628800

Faktorialdan əsasən kombinatorika, ədədlər nəzəriyyəsifunksional analizdə istifadə olunur.


Sıfır natural ədədlərə aid olmamasına baxmayaraq, faktorialı tərifə uyğun olaraq, 1-ə bərabərdir: 0!=1