Faktorial

Faktorialriyaziyyatda sağına nida işarəsi qoyulmuş ədədə verilən ad daha ümumi Qamma funksiyasının tam ədədlərlə məhdudlaşmış xüsusi bir vəziyyətidir. 1-dən müəyyən bir natural ədədə qədər olan ədədlərin hasilinə o ədədin faktorialı deyilir.

Sıfır ədədindən başlayaraq, müvafiq faktorial ardıcıllığı:

1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40.320, 362.880, 3.628.800, 39.916.800, 479.001.600, 6.227.020.800, 87.178.291.200, 1.307.674.368.000, 20.922.789.888.000, 355.687.428.096.000, 6.402.373.705.728.000, 121.645.100.408.832.000, 2.432.902.008.176.640.000, …

Faktorialdan əsasən kombinatorika, ədədlər nəzəriyyəsifunksional analizdə istifadə olunur.


Sıfır natural ədədlərə aid olmamasına baxmayaraq, faktorialı tərifə uyğun olaraq, 1-ə bərabərdir: 0!=1