İber-roman dilləri

İber-roman dilləriRoman dillərinin yarımqruplarından biri. Yarımqrupa aşağıdakı dillər daxildir:

Oksitan və katalan dillərini çox vaxt iber-roman və qal-roman qrupları ilə yanaşı xüsusi oksitan-roman dilləri qrupuna aid edirlər. Bəzi tədqiqatçılar bu dillərin iber yarımqrupuna deyil, qal-roman yarımqrupuna aid olduğunu bildirirlər.