Roman dilləri

     Fransız      İspan      Portuqal      İtalyan      Rumın