İblis

cənnətdən qovulmuş şər məxluq

İblis göylərdən qovulmuş və Allahın düşməninə çevrilmiş, dindarları düz yoldan azdıran dindarları düz yoldan azdıran mələk yada cin adıdır.[1] Xristianlardakı satananın sinonimidir. İblisin əsl adı Haris, Halis və ya Həris olmuşdur. İblis isə şeytanın balalarının və köməkçilərinin adıdır. İblis, Allahın yaratdığı ilk insana - Adəmə təzim etmək barədə Onun əmrindən çıxmışdır. Buna görə də o, göylərdən qovulmuş və cəhənnəm əzabına düçar edilmişdir. Lakin iblis Allahdan cəzalandırılması üçün Məhşər (Qiyamət) gününədək möhlət istəmiş və and içmişdir ki, Yer üzərində insanları yollarından azdıracaq.

"İtirilmiş cənnət" poemasında İblis surəti

Quranda Şeytan haqqındaRedaktə

Həqiqətən, Şeytan sizin düşməninizdir, onu (özünüzə) düşmən tutun. O özünə uyanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır .[2]
Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər, Allah isə (əksinə) sizə bağışlanmaq və bərəkət və’dəsi verər. Allah (mərhəməti ilə) genişdir, (hər şeyi) biləndir.[3]
Ehtiyatlı olun ki, dünya həyatı sizi aldatmasın. Şeytan sizi Allaha arxayın edib (Allah Öz bəndələrinə mehribandır, onların hamısını bağışlayacaq, günahlarından keçəcək deyə) tovlamasın![4]
"Ey Adəm övlаdlаrı! Şeytаn sizin аtа-аnаnızı Cənnətdən çıxаrdıb аyıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün libаslаrını soyundurduğu kimi, sizi də аldаtmаsın. O və onun dəstəsi sizi, onlаrı görmədiyiniz yerdən görürlər. Həqiqətən, Biz şeytаnlаrı imаn gətirməyənlərin dostlаrı etdik." [5]
Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki, Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?![6]

Şeytanın vəsvəsələriRedaktə

  1. Şirkə dəvət.
  2. Bidətə dəvət
  3. Böyük günahlara dəvət.
  4. Kiçik günahlara dəvət
  5. Məkruh əməllərə dəvət
  6. Savabı çox olan işdən uzaqlaşdırmaq üçün savabı az olan işə dəvət.

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə