İfriqiyə

İfriqiyə — müasir Şimali Afrikada Tunis, Əlcəzair qismən də Liviya ərazisini əhatə etmiş keçmiş Qədim Roma əyaləti Afrikanın Orta Əsrlərdə ərəbcə tələffüzü. Sonradan Afrika sözü bütün qitəyə aid edilməyə başlandığından ərəbcə bütün qitə İfriqiyə adlandırılmağa başlandı.

Roman Empire Africa.svg