İlanbalıqları

İlanbalıqları (lat. Petromyzontidae) — onurğalıların dəyimiağızlılar sinfinə aid yeganə ilanbalıəıkimilər dəstəsinə aid heyvan fəsiləsi.

İlanbalıqları Cənub və Şimal yarımkürələrin mülayim sularında və Şimal Buzlu okeanın hövzəsində yaşayan 40-a yaxın növü var

İlanbalıqlarının hamısı şirin sularda çoxalır.

TəsnifatıRedaktə

Geotrilər (Geotriinae) yarımfəsiləsi

Mordasilər (Mordaciinae) yarımfəsiləsi

İlanbalığılar (Petromyzontinae) yarımfəsiləsi