İman Əsgərzadə

İman
Əsgərzadə
İman Əsgərzadə.jpg
Doğum tarixi (59 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Respublikası, Ağcabədi rayonu, Kəbirli kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycanlı
Atası Novruz
Anası Cavahir
Elm sahəsi Fizika
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi adı Professor
İş yeri AMEA Fizika İnstitutu
Təhsili Moskva Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi rəhbəri akademik Firudin Haşımzadə

HəyatıRedaktə

İ.N.Əsgərzadə 1962-ci ildə Ağcabədi rayonu Kəbirli kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, AMEA Fizika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Ankara Universitetinin kompüter mühəndisliyi kafedrasının müdiridir. İ.N.Əsgərzadə ifratkeçiricilərin nəzəriyyəsi və tətbiqi sahəsini tədqiqatları ilə zənginləşdirən tanınmış fizikdir. 1979-cu ildə Respublika 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü məktəbini və 1985-ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin Fizika fakultəsini bitirmişdir. 1995-ci ildə AMEA Fizika İnstitutu nda namizədlik və 2004 ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2000-ci ildən etibarən araşdırma qrantları müsabiqələrində galib gələrək dünyanın müxtəlif Üniversitetlərində və elmi mərkəzlərində uzunmüddətli ezamiyyətlərdə olmuşdur. (CRDF (Amerika), DAAD (Almaniya-Dresden Helmholtz İnstitutu), NATO postdoc (Türkiyə-Bilkənd Universiteti), NATO reintegration (Amerika), CNRS-ANAS (Fransa), TUBİTAK (Türkiyə-Ankara Universiteti)). 2002-2011 tarihləri arasında Abdus Salam Beynəlxalg Nəzəri Fizika Mərkəzinin (İtaliya) assosiativ üzvü seçilmişdir.

I

  • Elmi əsərlərinin sayı-132
  • Xaricdə dərc olunan əsərlərinin sayı- 122
  • Beynəlxalq bazalarda indeksləşən jurnallarda (Web of Science, Scopus və s.) dərc olunan əsərlərinin sayı – 102 (SCI 90)
  • Monoqrafiya və kitablarının sayı- 3
  • Elmi-pedaqoji fəaliyyəti- 15 il Ankara Universitetində çalışmış
  • Dil bilikləri (ingiliscə)


Əsas elmi nəticələriRedaktə

İ.N.Əsgərzadənin araşdırmaları laylı və coxzonalı ifratkeçiricilərin ümumiləşdirilmiş Ginzburg-Landau və Eliashberg nəzəriyyələri əsasında öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. İlk dəfə Ginzburg-Landau nəzəriyyəsini iki zonalı hal üçün ayrıntılı bir şəkildə tədgig etmişdir. Bu əsərə Nobel mükafatı laureatı, akademik V.L.Ginzburg Springer-Verlag ‘Superconductivity and Superfluidity’, 2009 kitabında istinad etmişdir. O həmçinin Josefson elementlərindən əmələ gələn impuls və magnit seli kvantlı dövrələrin dinamikası, Josefson sxemlərində xaos problemləri ilə məşgul olmuşdur. Anharmonik Josefson cərəyan-faza effektlərlərinin nəticələrə təsiri tədgig olunmuşdur. Son zamanlar o ifratkeçirici kvant kompüterlərin əsas elementi olan kvant bitler və geyri-səlis məntigin tətbigi mövzusunda araşdırmalar həyata keçirməkdədir.

Əsas elmi əsərləriRedaktə

I. N. Askerzade, A. Bozbey, M.Canturk, Modern aspects of Josephson dynamics and superconductivity electronics, (monografiya), Springer, 210s., 2017 http://www.springer.com/la/book/9783319484327

I. N. Askerzade, Low Temperature Physics, (review) v.41, iss. 3,pp. 241–261,2015

I.N.Askerzade, A.Rakhimov, Phys. Rev. E 90, 032124, 2014

I. N. Askerzade, Unconventional Superconductors. Anisotropy and multiband effects (monografiya), Springer, 177 s., 2012 http://www.springer.com/physics/condensed+matter+physics/book/978-3-642-22651-9

I. N. Askerzade, R. T. Tagiyeva, Superconductor Science and Technology, 25, 095007, 2012

I.N.Askerzade, M.Canturk, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, 21(5), 3541- 3547, 2011

I.N.Askerzade, Ş.Emrah, CMES: Computer Modeling in Engineering and Sciences, 70(1)1-10, 2010

I.N.Askerzade, Успехи Физичеких Наук, 52(6) (review), 977, 2009

I.N.Askerzade, Journal Physics and Chemistry of Solids,68, 1311,2007

I.N.Askerzade, Успехи Физичеких Наук, 49(10) (review),1003, 2006

I.N.Askerzade, Письма в ЖЭТФ ( JETP Letters), v.81, No11, pp. 717, 2005

I.N.Askerzade, Physica C, v.420, pp. 11, 2005.

I.N.Askerzade, Süperiletkenlik Fiziğine Giriş (derslik), Ankara, Gazi Kitab Evi, 200s,2005

http://www.pegem.net/kitabevi/335-Superiletkenlik-Fizigine-Giris-kitabi.aspx

I.N.Askerzade, I.O.Kulik Modern Physics Letters B, v.17,No10,11,12,p. 649, 2003.

I.N.Askerzade, A.Gencer, Journal of Physical Society of Japan.v.71, N7,1637, 2002.

Elmi-təşkilati fəaliyyətiRedaktə

2012 ilindən Ankara Universitetində kafedra müdiri

Xarici keçidlərRedaktə

http://science.gov.az/forms/doktora-nauk-instituta-fiziki/2662