Cismin kütləsi ilə sürəti hasilinə bərabər olan kəmiyyətə impuls deyilir.

İmpuls
Ölçüsü LMT-1
Ölçü vahidi
BS kq•m/san
SQS q•sm/san
Qeyd
vektorial kəmiyyət
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar
Qüvvə impulsu
Ölçü vahidi
BS N•san
Qeyd
vektorial kəmiyyət
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar
Burada (vahidi ) impuls, (vahidi )cismin kütləsi və (vahidi ) cismin sürətidir.
Impuls vektorial kəmiyyətdir və sürət istiqamətində yönəlir. İmpulsun, Qüvvə impulsu kimi növüdə var.

Qüvvə impulsu redaktə

Qüvvə   ilə onun   təsir müddətinin hasilinə bərabər olan kəmiyyətə qüvvə impulsu deyilir. Cismin impulsunun dəyişməsi qüvvə impulsuna bərabərdir.

 
Qüvvə impulsunun tapılmasının bəzi tətbiqlərinə baxaq:

a) Cismin əvvəlki və sonrakı impulsları bir düz xətt üzrə eyni istiqamətdə yönəldikdə;

 

b) Cismin əvvəlki və sonrakı impulsları bir düz xətt üzrə əks istiqamətdə yönəldikdə;

 

c) Cismin perpendikulyar istiqamətdə səth ilə elastik toqquşarsa,

 , plastiki toqquşarsa   olar.

d) Ümumi halda, yəni    müxtəlif istiqamətlərdə olarsa,

  -nin qiyməti kosinuslar teoreminə görə tapılır:
 
Burada        vektorları arasındakı bucaqdır deyildir
  • təkan, səbəb, stimul;
  • fiziologiyada qeyri-iradi hərəkət;
  • mexanikada hərəkət prosesində əldə olunan orta əhəmiyyətə malik qüvvə;
  • elektronikada elektrik cərəyanının sürətli və qısa müddətli sıçrayışı;
  • hər hansı bir hərəkəti doğuran daxili səbəb, təkan. Məsələn, yaradıcılıq impulsu. İradə impulsu.

Ədəbiyyat redaktə

  • Əliquliyev R.. Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.