Hind vadisi mədəniyyəti

(İnd vadisi mədəniyyəti səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Hind vadisi mədəniyyəti və yaxud Hind vadisi sivilzasiyasıHindistanda Hind çayı vadisində yerləşən qədim mədəniyyət ocağı.

Mədəniyyətin yayılma arealı

Xarici keçidlər Redaktə