İnkişaf

İnkişaf — kəmiyət-keyfiyyət dəyişikliyini nəzərdə tutan hərəkət. Adi hərəkətdən fərqli olaraq, inkişaf, dialektik mənada, daha üstün səviyəyə qalxmaqdır, təkmilləşməkdir.

Yaranan fərdlər fərdi inkişaf dövründə (mayalanma anından ölənə qədər) dəyişilir