Hərəkət sözünün aşağıdakı izahları vardır :

Təqribən eyni mənanı verən Hərəkat sözünün izahları:

Həmçinin bax

redaktə