İnnovasiya (ing. innovation, lat. innovato - yenilənmə,yaxşılaşma deməkdir) — Yüksək səmərəlilik və tərəqqi məqsədilə yeniliyin tətbiqi, başqa sözlə insanın intellektual fəaliyyətinin, kəşfinin, ixtirasının son nəticəsinin və ya təkmilləşdirilmiş halının cəmiyyətə təqdim edilməsi.[1]

İnnovasiyanın növləriRedaktə

Müasir dövrdə innovasiyanın kateqoriyalaşdırılması və onun dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi "İnnovasiya matris”i əsasında həyata keçirdilir. Mahiyyət etibarı ilə 4 sektordan (sırası ilə İnqilabi, Dəstəkləyici, Bəsit və Dağıdıcı İnnovasiya) ibarət olan matris innovasiyaya zərurət duyulan sahə ilə bu zərurəti şərtləndirən problem arasındakı əlaqəni tədqiq edir. İnnovasiya kortəbii bir proses olmadığından, onun labüdlüyünün ölçülməsi və mümkün nəticələrinin səmərəlilik baxımından qiymətləndirilməsi nəticə etibarilə müvəffəqiyyət üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.[2]

İqtisadiyyatda innovasiyaRedaktə

İqtisadi proseslərə innovasiyanın elmi cəhətdən inteqrasiyası avstriyalı iqtisadçı Yozef Şumpeterin "İqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi” (1911) kitabı ilə başlayaraq sonrakı dövrlərdə bir qisim müfəssəl tədqiqatlar əsasında daha da geniş vüsət aldı. Qeyd edilən əsərdə təqdim edilən "Kreativ destruksiya" yaxud "Şumpeter fırtınası” anlayışı, iqtisadi quruluşu fasiləsiz olaraq daxildən dəyişdirən, davamlı olaraq sistemdə mövcud olan köhnə elementi dağıdarkən yenisini formalaşdıran transformasiya prosesini ifadə edir.[2]

Elmdə innovasiyaRedaktə

Texnologiyada innovasiyaRedaktə

İnnovasiya prosesinin mərhələləriRedaktə

Müvəffəqiyyətli innovasiyanın 5 əsas mərhələsi aşağıdakılardır:

  1. İdeyanın formalaşdırılması və mobilizasiyası
  2. İdeyanın mühakiməsi
  3. İdeyanın təcrübədən keçirilməsi
  4. İdeyanın kommersiyalaşdırılması
  5. İdeyanın tətbiqi [3]

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  1. "What is innovation?". Businessdictionary.com.
  2. 1 2 Nicat Muradzadə. "İnnovasiyanın siyasi iqtisadiyyatı". Fins.az.
  3. Alissa Mariello. "The Five Stages of Successful Innovation". Sloanreview.mit.edu.