Texnologiya

Texnologiya — yunan sözü olub, "techne" (bacarıq) və "logos" (öyrənmə) sözlərindən yaranmışdır. Məhsulun hazırlanması bacarığı, istehsal proseslərinin yerinə yetirilməsi üçün üsul və vasitələr haqqında biliklər toplusu. Bu nöqteyi-nəzərdən kompüter texnologiyası baxılan sahədə kompüter texnikasının aparat və proqram vasitələrindən istifadə texnologiyası deməkdir.

"Texnologiya" anlayışının bəzi göstəriciləriRedaktə

İ.T.Frolovun redaktorluğu ilə yazılan Fəlsəfə lüğətinə əsasən, "texnologiya inkişafda olan mürəkkəb artefakt sistemini, istehsalat əməliyyatlarını və proseslərini, resurs mənbələrini, informasiya, idarəetmə, maliyyələşdirmə və digər texnologiyalarla qarşılıqlı olan sosial nəticələrin alt sistemlərini təqdim edir."[1] "Collins" adlı böyük, izahlı sosioloji lüğət təqdim edilən anlayışı belə izah edir: "Texnologiya" elmin praktiki tətbiqi və onun istehsalat sahəsində istifadə üsullarıdır"[2]

MənbəRedaktə

  • R.M.Əliquliyev, Ə.Q.Əliyev. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları. Bakı, Elm, 2002, 48 səh.
  • Əlövsət Qaracaoğlu Əliyev, "İnformatika elminin tarixi, predmeti, məqsədi və onun cəmiyyətdəki rolu və vəzifələri" , AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
  • İ.T. Frolovun redaksiyası ilə tərtib edilən /Fəlsəfə lüğəti / — 7 nəşr., işlənmiş və əlavə edilmiş — М.: Respublika, 2001. — səh. 719
  • Jeri J. Böyük izahlı sosial lüğət. 2 cilddə. 2-ci cild. (P-Y): İngiliscədən tərcümə. N.N. Marçuk.

İstinadlarRedaktə

  1. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — 7 изд., перераб. и доп. — М.: Республика, 2001. — 719 с.
  2. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. В 2-х томах. Том 2. (П-Я): Пер. с англ. Н. Н. Марчук. — М.: Вече, ACT, 1999. — 528 с.

Xarici keçidlərRedaktə