İnsan kəlləsi

(İnsanın kəlləsi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

İnsanın kəlləsi (lat. cranium) — 23 sümükdən ibarət olan insan başının sümük karkası. Bura həmçinin üç cüt eşitmə sümüklərini də əlavə etmək olar.

Alın sümüyüTəpə sümüyüƏnsə sümüyüGicgah sümüyüƏng sümüyüÇənə sümüyüƏng sümüyüGözyaşı sümüyüBurun sümüyüXəlbir sümüyüƏsas sümükTəpə sümüyüƏnsə sümüyüGicgah sümüyüAlın sümüyüÇənə sümüyüAlmacıq sümüyüƏsas sümükİnsan dişləriƏng sümüyüBurun sümüyüGözyaşı sümüyüXəlbir sümüyü
İnsan kəlləsinin quruluşu (yandan)
Alın sümüyüTəpə sümüyüGicgah sümüyüAlmacıq sümüyüXəlbir sümüyüİnsan dişləriÇənə sümüyüƏng sümüyüƏsas sümükGözyaşı sümüyüBurun sümüyüAlın sümüyüTəpə sümüyüGicgah sümüyüAlmacıq sümüyüÇənə sümüyüƏng sümüyüİnsan dişləriTəpə sümüyüGicgah sümüyüAlmacıq sümüyüBurun sümüyüƏsas sümükƏsas sümükƏsas sümükƏsas sümükGözyaşı sümüyüGözyaşı sümüyüXəlbir sümüyüXəlbir sümüyüXəlbir sümüyü
İnsan kəlləsinin quruluşu (öndən)

Kəllənin əmələgəlmə mərhələləri

redaktə

Kəllənin əmələgəlməsi iki əmgək və sümük mərhələlərindən keçir. Yeni doğulmuşlarda əmgək mərhələsinin qalıqlarına rast gəlinir. Bundan əlavə kəllə sümükləri qığırdaq mərhələsi də keçmiş olur.

Kəllənin şöbələri

redaktə

Kəllə iki: üz və beyin şöbələrindən ibarətdir. Çənə sümüyündən başqa demək olar ki, bütün kəllə sümükləri bir biriləri ilə fibroz birləşmələr — tikişlər vasitəsilə birləşmiş olurlar.

Üz şöbəsi

redaktə

İnsan kəlləsinin üz şöbəsinə bir cüt: əng sümüyü, burun balıqqulağı sümüyü, damaq sümüyü, almacıq sümüyü, burun sümüyü, gözyaşı sümüyü və tək: çənə sümüyü, dilaltı sümüyü, burun arakəsmə sümüyü aiddirlər

Beyin şöbəsi

redaktə

İnsan kəlləsinin beyin şöbəsinə bir cüt: gicgah sümüyü, təpə sümüyü və tək: ənsə sümüyü, əsas sümük, alın sümüyü, xəlbir sümüyü aiddirlər.

İstinadlar

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə