İqtisadiyyatın ilkin sahəsi

İqtisadiyyatın ilkin sahəsi iqtisadiyyatda birbaşa təbii ehtiyatlardan istifadə edən sahələrdir. Bu sahəyə kənd təsərrüfatı, meşə sənayesi, balıqçılıqMədən hasilatı daxildir. Bu sahədən əldə edilmiş olan məhsulların çoxu digər sahələr üçün xammal rolunu oynayır. Birinci sahə əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə önəmli bir sahə olub[1] sənayeləşmiş ölkələrdə daha az önəm daşıyır.

İstinadlar redaktə

  1. Primary Sector in Economic Development