Mədənfaydalı qazıntılar istehsalı və zənginləşdirilməsi ilə məşğulı olan dağ-sənaye müəssisəsi.

Səth kömür mədənləri
Səth kömür mədənləri

Mədən sənayesi redaktə

 
Timna vadisindəki Kalkolit mis mədəni, Neqev səhrası

Mədən sənayesi faydalı qazıntı yataqlarını kəşf edən, faydalı qazıntıları çıxaran və ilkin emal edən (zənginləşdirən) istehsal sahələri kompleksidir.[1]

Mədən sənayesi aşağıdakı əsas qruplara bölünür:

Respublikamızda daha çox neft, qaz, dəmir filizi, mərmər, tikinti daşı, mineral sular və s. çıxarılması inkişaf etmişdir.

İstinadlar redaktə

  1. Məmmədov Q. Ş., Xəlilov M. Y. Ensiklopedik ekoloji lüğət. Bakı-Elm-2008.

Xarici keçidlər redaktə