İrəvan kişi gimnaziyası

İrəvan Kişi Gimnaziyası

Gimnaziyanın müasir görünüşü

1881-ci ildə açılmış İrəvan Kişi Gimnaziyasının 216 şagirdi olmuş və Gimnaziyanın direktoru Vladimir İosifoviç Brajnikov olmuşdur. Bu gimnaziyada görkəmli pedaqoq, maarifçi Firidun bəy Köçərli 10 il – 1885–1895-ci illərdə gecə tərbiyəçisi olmuş və sonra hazırlıq sinfində hüsnxət müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir[1]

Gimnaziyada təhsil müddəti 4 il olmuşdur. 1883-cü ildə gimnaziyada 37 azərbaycanlı oxuyurmuş. Gimnaziyanın ilk buraxılışı 1885-ci ildə olmuşdur.

İrəvan gimnaziyası müsəlman şöbəsinin müdiri İsmayıl bəy Şəfibəyov olmuşdur.

1919 bağlanmışdır

MüəllimləriRedaktə

 1. Firidun bəy Köçərli 1885–1895 ana dili və şəriət müəllimi

MəzunlarıRedaktə

İrəvan Kişi Gimnaziyasının məzunlarından dünya şöhrətli alim, akademik Mustafa bəy Topçubaşov Kiyev universitetində, gimnaziyanın sonuncu qızıl medalçısı, görkəmli alim və ictimai xadim Əziz Əliyev Peterburq Hərbi Akademiyasında, professor Mehdixan İrəvanski, məşhur alim, 1950-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Dil İnstitutunun direktoru. işləmiş Miryusif Mirbabayev, ictimai xadim Maqsud Məmmədov Moskva Universitetində, akademik Əhməd Rəcəbli İtaliyanın Peruça şəhərində Ali Kral Eksperimental Aqrar İnstitutunda, ziyalı ocağının layiqli övladları Adil və Əslidar Muğanlinski qardaşları Almaniyanın Leypsiq Universitetində sonralar təhsillərini davam etdirmişdilər. Akademik Heydər Hüseynov, böyük bəstəkarımız Səid Rüstəmov, görkəmli elm xadimi və ictimai xadim Həsən Seyidov, Hüseyn Şahtaxtinski, Mirhəsən Mirbababayev, Əbdülhəmid Qənizadə ilk təhsillərini İrəvan Kişi Gimnaziyasında almışlar. 1880–1886-cı illərdə Eynəli bəy Sultanov İrəvan Kişi Gimnaziyasında təhsil almış və buradan məzun olmuşdur.İrəvan Gimnaziyasının .[2]

 1. Həbib bəy Səlimov
 2. Teymur bəy Makinski
 3. Əkbər ağa Şeyxülislamov 1912
 4. Rəhim Kazımbəyov
 5. Məhəmməd Məhərrəmov
 6. Ələkbər bəy Qədimbəyov
 7. Cahangir bəy Qədimbəyov
 8. Məmmədbağır Qədimliyev
 9. Mirabbas Mirbağırzadə
 10. Mirməhəmməd Mirbağırzadə
 11. Mirhüseyn Mirbağırov
 12. Mirhəsən Mirbabayev
 13. Əziz Əliyev
 14. Eynəli bəy Sultanov 1886 bitirib
 15. Yusif Mirbabayev
 16. Mehdi İrəvanski
 17. İrza bəy Hacıbəylinski
 18. Əjdər bəy Hacıbəylinski
 19. Əbdülhəmid Qənizadə
 20. Hüseyn Şahtaxtinski
 21. Mustafa bəy Topçubaşov
 22. Rza Ağayev
 23. Əkbər bəy Qazıyev Hüseyn oğlu
 24. Əli bəy Qazıyev Mirzə Cabbar bəy Qazıyev oğlu
 25. Adil bəy Qazıyev Mirzə Cabbar bəy Qazıyev oğlu
 26. Gülrux xanım Qazıyev Mirzə Cabbar bəy Qazıyev qızı
 27. Məmməd bəy Qazıyev İsmail bəy oğlu
 28. Yusif bəy Qazıyev İsmail bəy oğlu
 29. Qambay Vəzirov
 30. Həbib bəy Səlimov
 31. Ağa bəy Bağırbəyov
 32. Əbülfət bəy Bağirbəyov
 33. Şamil bəy Bağirbəyov
 34. Adil bəy Ağabababəyov-Muğanlinski
 35. Əsildar bəy Ağabababəyov-Muğanlinski

İstinadlarRedaktə

 1. Kavkazskiy Kalendar, 1890, səh.,163.
 2. [1]

Ziyəddin Məhərrəmov, "İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik", Bakı, Nurlan, 2010.

Həmçinin baxRedaktə