İrrasional ədədlər

İrasional ədədlər — dövri olmayan sonsuz onluq kəsrə deyilir. Məsələn, 1,2754391.....,-0,070070007. İrrasional ədədlərə π (pi)-ni də əlavə etmək olar

İrrasional ədədlər şəklində göstərilə bilinməyən ədədlərdir, burada tam ədəd, isə natural ədəddir. İrasional ədədlər çoxluğu İ ilə işarə olunur.

Həmçinin baxRedaktə