İrrasional ədədlər

İrrasional ədədlər — Dövri olmayan sonsuz onluq kəsrə deyilir. Məsələn, 1,2754391....., -0,070070007 vs. İrrasional ədədlərə π (pi)-ni də əlavə etmək olar.

İrrasional ədədlər şəklində göstərilə bilinməyən ədədlərdir, burada tam ədəd, isə natural ədəddir. İrrasional ədədlər çoxluğu - İ ilə işarə olunur.

İrrasional ədədlərin rasional ədədlərdən fərqini belə göstərmək olar:0,(7)=7/9-rasional;0,78564935210896...-irrasional ədədlərdir.Məsələn,π-nin sonu yoxdur.

Həmçinin baxRedaktə