Əsas menyunu aç
Natural ədədlər həyatda adi say üçün istifadə edilir (məsələn, bir alma, iki alma və s.).

Natural ədədlər — varlıqlar sayılarkən istifadə olunan bütün ədədlər(riyazi dildə: 1-i özündə saxlayan minimal induktiv çoxluq).

Natural ədədlərRedaktə

“Ədəd” sözü yunan sözü olan “artimos” sözündən götürülmüşdür. Hesabla ədədlər haqqındakı elmlə bağlı yaranmışdır. “Rəqəm” sözü (ərəbcə "sıfır") əsl mənası “boş yer” olan (həmin mənanı verən “sunya sanskrit” sözünün tərcüməsidir) ərəb sözündən götürülmüşdür. Əşyaları saymaq üçün və ya eyni növ əşyaların sıra nömrəsini göstərmək üçün istifadə olunan ədədlərə natural ədədlər deyilir. Natural sıra natural ədədlər çoxluğunu yaradır. Natural ədədlər çoxluğu N ilə işarə olnur. Çoxluq 1-dən başlayır və sonsuzdur. Sayma zamanı istifadə olunan ədədlər natural ədədlərdir. "0" natural ədəd deyil.Ən kiçik natural ədəd 1-dir. Natural ədədin yazılışında ədədin tutduğu yer mərtəbə adlanır. Rəqəmlərinin sayı müxtəlif olan iki natural ədəddən rəqəmi çox olan ədəd böyük, rəqəmi az olan kiçikdir. İki natural ədədin rəqəmlərinin sayı eynidirsə, onda ən yüksək mərtəbəsində çox sayda vahidi olan ədəd böyükdür. Həmin mərtəbədə vahidlərin sayı bərabərdirsə, onda bir pillə aşağı mərtəbənin vahidlərinin sayı müqayisə edilir.

Ədədin mərtəbələriRedaktə

abcde - beşmərtəbəli ədədir.

  • e - təkliklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayı.
  • d - onluqlar mərtəbəsinin vahidlərinin sayı.
  • c - yüzlüklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayı.
  • b - minliklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayı.
  • a - on minliklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayı.

Natural ədədlər çoxluğuRedaktə

Natural ədədlər çoxluğu   kimi işarə olunur. Deməli,  

Natural ədədlər cədvəliRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Феферман С. Числовые системы. Основания алгебры и анализа. — 1971. — 445 с.