İtaliya Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası

İtaliya Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və ya qısaca İHİK (it. Italian Confederation of Trade Unions - CISL) — İtaliyanın ən irimiqyaslı və aparıcı həmkarlar ittifaqı təşkilatlarından biri. Konfederasiyanın baş qərargahı Romada yerləşir.

Tarixi Redaktə

Təşəkkül dövrü Redaktə

İHİK-in təşəkkül dövrü İkinci Dünya müharibəsinin sonlarına təsadüf edir. Belə ki, müharibənin sonuna yaxın – 1944-cü ildə, İtaliyada bütün həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinə şərait yaradan Roma Həmkarlar İttifaqları Paktı imzalanmışdır. Bu pakt 1950-ci ildə konfederasiyanın yaranmasına gətirib çıxardı. Qurumun 1950-ci ildə Romada keçirilən İHİK-in ilk Konqresində Giulio Pastore Baş katib seçildi.

İlk illərdə bir sıra maliyyə çətinlikləri ilə qarşılaşsa da, onlara Amerika həmkarlar ittifaqları böyük dəstək göstərdi.

Çiçəklənmə dövrü Redaktə

1970-1980-ci illər Konfederasiyanın çiçəklənən dövrü hesab olunur. Bu dövrdə Konfederasiya dövlətin iqtisadi, vergi və indeksləşmə sistemi siyasətində ictimai rifah naminə yeni qaydaların tətbiq edilməsinə nail oldu.

Üçtərəfli Əməkdaşlıq Müqaviləsi Redaktə

1992-ci ildə Konfederasiyanın təşəbbüsü ilə həmkarlar ittifaqı, hökumət və işəgötürənlərin arasında Üçtərəfli Əməkdaşlıq Müqaviləsi imzalandı. Bununla da cəmiyyətin müxtəlif sosial təbəqələri arasında sosial dialoqun miqyası genişləndi. Qısa zaman ərzində Konfederasiya parlamentdə öz nümayəndələrinin təmsil olunması hüququnu əldə etdi.

Kollektiv danışıqlar Redaktə

İttifaqın fəaliyyətinin əsas metodu kollektiv danışıqlardır. 1993-cü ildə sənaye sahəsində əldə olunmuş razılıq çərçivəsində İtaliyada milli və lokal səviyyədə kollektiv danışıqlar sistemi formalaşdı. Bununla da həmkarlar ittifaqlarının səmərəli mübarizə aparması üçün münbit şərait yarandı.

Əsas məqsəd Redaktə

Konfederasiyanın qarşısında duran əsas məqsəd həm işçilərin, həm də işsizlərin hüquq və mənafelərini, maraqlarını müdafiə etməkdir. Məhz buna görə də fəaliyyəti cəmiyyətin bütün sosial təbəqələrini əhatə edir. İttifaq demokratiya, həmrəylik, plüralizm, ictimai və siyasi qurumların müstəqilliyini dəstəkləyir. İnanır ki, insanlar həmkarlar ittifaqlarının köməyi ilə kollektiv danışıqlarda və ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirak edərək öz gələcək həyatlarını müstəqil şəkildə daha yaxşı qura bilərlər.

Bəzi müraciətlər istisna olmaqla, mübahisəli məqamlardan yayınmağa çalışır, lakin ittifaq üzvlərinin mənafelərini qorumaq məqsədi ilə müəssisələrdə baş verən bütün hadisələrə vacib bir amil kimi yanaşır.

Əməkdaşlıq Redaktə

Təşkilat Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının üzvü və Avropa Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının həmtəsisçilərindən biridir. Konfederasiya İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Həmkarlar İttifaqı üzrə Məsləhət Komitəsində təmsil olunur.

İHİK hökumət və işəgötürənlərlə danışıqların daha faydalı olması üçün ölkənin digər 2 həmkarlar ittifaqları konfederasiyası ilə əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə səy göstərir. Bundan əlavə, 3 konfederasiya hökumətlə bir çox məsələlərdə - ölkənin iqtisadi, sosial, təhlükəsizlik sahələrində, vergi islahatlarında, yerli qrumlarla iş prinsiplərində məşvərətçi təşkilat kimi çıxış edir.

Konfederasiya əsasən iki strukturda fəaliyyət göstərir:

  1. Vertikal - sənaye işçilərini əhatə edən struktur.
  2. Horizontal - digər sahələri əhatə edən struktur.

Hər iki struktur özü özlüyündə müəssisə, rayon, region və milli səviyyələrdə həyata keçirilən iş prinsiplərinə malikdir. Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi İşçiləri Federasiyası, İtaliya Metal İşçiləri Federasiyası, Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyanın say tərkibinə görə ən böyük üzvləridir. Konfederasiyanın üzvlərinin təxminən 50 faizi bu üç qurumda cəmləşmişdir.

İtaliya Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası azad bazar mexanizmlərinin işlədiyi qloballaşma şəraitində işçilərin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində müstəsna rol oynayır.

Praktiki danışıqlar yolu ilə işçilər arasında həmrəylik şəbəkəsini durmadan genişləndirir, əmək müqavilələrinin imzalanmasına nəzarət edir. İttifaq üzvlərinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial-məişət problemlərinin həlli istiqamətində müntəzəm iş aparır.

İHİK digər ictimai təşkilatlarla birgə İtaliya Konstitusiyasına həmkarlar ittifaqlarının qanuni fəaliyyətini tənzimləyən maddələr salınmasına nail olmuşdur.

Tərkibi Redaktə

19 əsas sahə ittifaqı var. Bu təşkilata metalçılar, kimyaçılar, toxucular, dövlət qulluqçuları, ictimai qurumlarda, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan işçilər və s. daxildir.

Rəhbərləri Redaktə

Quruma Baş katib rəhbərlik edir. Hazırda təşkilatın baş katibi Annamaria Furlandır.

Mənbə Redaktə

Xarici keçidlər Redaktə

  • cisl.it — İtaliya Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəsmi saytı