İtalyan ədəbiyyatı

İtaliya ədəbiyyatı (it. letteratura italiana) – İtalyan şair və yazıçıların İtaliya mədəniyyətinə, eləcə də dünya mədəniyyətinə bəxş etdikləri ədəbi-mədəni fikrin ən yaxşı nümunələri.