İzoqloss müəyyən bir linqvistik xüsusiyyətin coğrafi sərhədidir. Məsələn, saitin tələffüzü, sözün mənası və ya hansısa sintaktik xüsusiyyətin işlədilməsi regiondan-regiona dəyişir.

Farer adalarının izoqlosu