AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

(Şərqşünaslıq İnstitutu səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutuAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi təşkilat. Direktor: Filologiya elmləri doktoru, Gövhər Baxşəli qızı Baxşəliyeva.

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
Ümumi məlumatlar
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
Tipi elmi-tədqiqat institutu
Digər məlumatlar
Direktor Gövhər Baxşəliyeva
Ünvan AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Sayt orientalstudies.az

TarixiRedaktə

AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu [1958]-ci ildə Az.SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə EA-nın digər institutlarında fəaliyyət göstərən müvafiq şöbə və qrupların əsasında yaranmışdır.

Şərqşünaslıq İnstitutunun mövcud olduğu illər ərzində Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixi, bu region xalqlarının ictimai-mədəni inkişafı və Azərbaycanla çoxəsrlik mədəni-tarixi əlaqələri institut əməkdaşları tərəfindən tədqiq edilmişdir. İndiyədək institut əməkdaşlarının 400-dən artıq elmi kitabı və bir neçə min elmi məqaləsi çap edilmişdir.

Fəaliyyət istiqamətləriRedaktə

 • Şərq ölkələrinin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafı;
 • Şərq ölkələri ilə Azərbaycanın münasibətləri, Azərbaycanın və Azərbaycana aid orta əsrlər dövrü yazılı Şərq abidələrinin tədqiqi, islamın tarixi, müasir dövrdə dinin vəziyyəti, Azərbaycan-ərəb, Azərbaycan-fars, Azərbaycan-türk filoloji əlaqələri.

Elmi nəticələrRedaktə

Son beş ildə İnstitut əməkdaşlarının 50-dən çox elmi kitabı və 400-ə yaxın elmi məqaləsi çapdan çıxmışdır. Bu kitabların ən mühümləri aşağıdakılardır:

 • Şihabəd-din an-Hacabu. Cizneopisanie Dcalal ad-Dina Mankburnı. Ərəbcədən tərcümə, ön söz, qeydlər və şərhlər akad. Z.M.Bünyadovundur
 • Əbdi bəy Şirazi. Təkmilət-ül-əkbar. Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlər Ə.Rəhimovundur
 • G.Baxşəliyeva. Əbül-Fərəc əl-İsfahaninin "Nəğmələr kitabı" və klassik Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Orta əsrlər Şərqi. Akademik Z.M.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş məqalələr toplusu
 • Ş.Tağıyeva, Ə.Rəhimli, S.Bayramzadə Güney Azərbaycan
 • 1728-ci il Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri. Giriş və tərcümənin müəllifi t.e.n. Ş.Mustafayev
 • V.Mustafayev. Cənubi Azərbaycanlıların milli şüuru

StrukturuRedaktə

 • Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi
 • İran tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi
 • Ərəb ölkələrinin tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi
 • Ərəb filologiyası şöbəsi
 • İran filologiyası şöbəsi
 • Türk filologiyası şöbəsi
 • Din və ictimai fikir tarixi şöbəsi
 • Mənbəşünaslıq və yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri şöbəsi
 • Şərq-Qərb şöbəsi

Həmçinin baxRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə