Şərqi Azərbaycan ostanının çayları

Şərqi Azərbaycan ostanının çayları:

Qızılüzən çayı - Kürdüstan, Şərqi Azərbaycan, Ərdəbil, Zəncan, QəzvinGilan ostanlarından keçir
Çaylar
Çayın adı Çayın axan ərazisi Ağzı Uzunluğu (km)
Araz Culfa-Kəleybər sərhəddi Kür -
Abşor Şəbüstər şəhristanı - -
Acıçay Təbriz, Azərşəhr, Üskü, Heris - -
Cənubi Acıçay Çaroymaq şəhristanı - -
Tufarqançay Azərşəhr şəhristanı - -
Ağçay Culfa şəhristanı - -
Ağmiyançay Sərab şəhristanı - -
Aydoğmuşçay Çaroymaq şəhristanı - -
Ərlançay Mərənd şəhristanı - -
Əspərançay Təbriz şəhristanı - -
Əlançay Sərab şəhristanı - -
Ocançay Bostanabad şəhristanı - -
Əhərçay Əhər şəhristanı - -
İlgənəçay Kəleybər şəhristanı - -
Babərəçay Mərənd şəhristanı - -
Böyükçay Sərab şəhristanı - -
Tacyarçay Sərab şəhristanı - -
Tilçay Şəbüstər şəhristanı - -
Cavançay Bunab şəhristanı - -
Hacılarçay Vərzəqan şəhristanı - -
Xudafərinçay Kəleybər şəhristanı - -
Dərərudçay Əhər, Kəleybər - -
Dəryançay Şəbüstər şəhristanı - -
Dizəcçay Miyana şəhristanı - -
Zəngulçay Əhər şəhristanı - -
Zunuzçay Mərənd şəhristanı - -
Zilbərçay Mərənd şəhristanı - -
Sərdrudçay Təbriz şəhristanı - -
Selinçay Əhər şəhristanı - -
Sınıqçay Təbriz şəhristanı - -
Səhəndçay Əhər şəhristanı - -
Selçay Mərənd şəhristanı - -
Şəhərçay Miyana şəhristanı - -
Sufiçay Marağa şəhristanı - -
Onsrudçay Üskü şəhristanı - -
Fazıl gölü Sərab şəhristanı - -
Qaranquçay Həştrud şəhristanı - -
Qızılüzən Miyana şəhristanı - -
Qızılcaçay Əhər şəhristanı - -
Qoturçay Culfa şəhristanı - -
Qalaçay Əcəbşir şəhristanı - -
Qarasuçay Əhər, Hurand, Kəleybər

Xudafərin şəhristanları

Quruçay Təbriz şəhristanı - -
Qurugöl Bostanabad şəhristanı - -
Kəlamərzçay Miyana şəhristanı - -
Germiçay Miyana şəhristanı - -
Gümnabçay Təbriz şəhristanı - -
Qənbərçay Üskü şəhristanı - -
Liqvançay Təbriz şəhristanı - -
Leylançay Marağa, Məlekan - -
Mürdüqçay Marağa şəhristanı - -
Muğancıqçay Marağa şəhristanı - -
Məlikkiyançay Təbriz şəhristanı - -
Miyanaçay Miyana şəhristanı - -
Nəhəndçay Heris şəhristanı - -
Vanqçay Sərab şəhristanı - -
Vərziqançay Vərzəqan şəhristanı - -
Hərzəndçay Mərənd şəhristanı - -
Herisçay Heris şəhristanı - -
Həştrudçay Həştrud şəhristanı - -
Həftçeşməçay Azərşəhr şəhristanı - -
  • Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil Xəritəsi, İranın Rəsmi Coğrafiya Fondunun Nəşri
  • Şərqi Azərbaycanın Kənd təsərüfatı, 2006