{{{Ad}}}
{{ {{{Map}}} | {{{MapPos}}} | Inline=1 }}
{{{Mapİzah}}}
{{{Imagemap}}}
{{{Map izah}}}
Latınca † {{{Latın}}}
Yunanca † {{{Yunan}}}
Qrey † subyekti}}} subyekt {{{Qrey subyekti}}}
MeSH {{{MeshName}}}
Sənədləşmə


Şablon

İstifadə qaydası

{{Arteriya
| Ad          = <!-- adı -->
| Latın        = <!-- latın dilində adı -->
| Qrey subyekti    = <!-- sadəcə nömrə -->
| Qrey səhifəsi    = <!-- səhifə nömrəsi -->
| Imagemap       = <!-- Sxematik şəkil (diaqram şablonu üçün) -->
| Map izah       = <!-- Sxematik şəkilin izahı (diaqram şablonu üçün) -->
| Şəkil        = <!-- sadəcə şəkilin adı -->
| Miqyas        = <!-- rəqəmlərlə px -->
| İzah         = <!-- sadəcə şəkilin şərhi -->
| Şəkil2        = <!-- sadəcə şəkilin adı -->
| İzah2        = <!-- sadəcə şəkilin şərhi -->
| Başlanır       = <!-- başlanğıc götürdüyü mənbə (damar, üzv və s.) -->
| Şaxələri       = <!-- vermiş olduğu şaxələrin sadalanması -->
| Təchizatı      = <!-- təchiz etdiyi üzv və orqan -->
| Vena         = <!-- qrşılıqlı venanın adı -->
| Embrional      = <!-- embrional dövrdə mənsub olduğu ad -->
| Təchizatı      = <!-- təchiz etdiyi üzv və orqan -->
| MeshName       = <!-- Medical Subject Headings, tibbi subyekt rubrikası adı -->
| MeshNumber      = <!-- sadəcə nömrə -->
| Dorlands       = <!-- nömrəsi -->
| DorlandsID      = <!-- adı -->
| Qutu ölçüsü     = <!--22em-->
}}

Tətbiq üçün

{{Arteriya
| Ad          = 
| Latın        = 
| Qrey subyekti    = 
| Qrey səhifəsi    = 
| Imagemap       = 
| Map izah       = 
| Şəkil        = 
| Miqyas        = 
| İzah         =
| Şəkil2        = 
| İzah2        = 
| Başlanır       = 
| Şaxələri       = 
| Təchizatı      = 
| Vena         = 
| Embrional      = 
| Təchizatı      = 
| MeshName       = 
| MeshNumber      = 
| Dorlands       =
| DorlandsID      = 
| Qutu ölçüsü     = 22em
}}
{{Arterial sistem}}

Misal

Ağciyər kötüyü
Ağciyər arteriyası
Sağ mədəcikSol mədəcikAorta qapağıİkitaylı qapaqSol qulaqcıqSağ qulaqcıqAortaAğciyər kötüyü qapağıÜçtaylı qapaqAşağı boş venaYuxarı boş venaAğciyər arteriyasıAğciyər venaları
Açıq ürəyin ön görnüşü, ağ oxlar qanın cərəyan istiqamətini göstərir. Ağ ciyər kötüyü yuxarıda, sağda yerləşmişdir.
Şəkil2
Şəkil2
Ağciyər arteriyasının alveolar şaxəsinin sxematik görünüşü
Latınca Truncus pulmonalis
Arteria pulmonalis
Qrey subyekt 141 543
Başlanır Sağ mədəcik
Şaxələri Sağ və sol ağciyər arteriyaları - arteriae pulmonales dextra et sinistra
(rami dexter et sinister - BNA)
Vena Ağciyər venaları
Embrional Ağciyər kötüyü
MeSH Pulmonary+Artery
Dorlands/Elsevier     Pulmonary artery
{{Arteriya
| Ad    = Ağciyər kötüyü<br />Ağciyər arteriyası
| Latın    =Truncus pulmonalis<br />Arteria pulmonalis
| Qrey subyekti = 141
| Qrey səhifəsi  = 543
| Imagemap       = <!-- Sxematik şəkil (diaqram şablonu üçün) -->
| Map izah       = <!-- Sxematik şəkilin izahı (diaqram şablonu üçün) -->
| Şəkil    = Diagram of the human heart.svg 
| İzah   = Açıq ürəyin ön görnüşü, ağ oxlar qanın cərəyan istiqamətini göstərir. Ağ ciyər kötüyü yuxarıda, sağda yerləşmişdir.
| Şəkil2   = Alveoli diagram.png
| İzah2  = Ağciyər arteriyasının alveolar şaxəsinin sxematik görünüşü
| Başlanır = [[Sağ mədəcik]]
| Şaxələri  = Sağ və sol ağciyər arteriyaları - ''arteriae pulmonales dextra et sinistra''<br />(''rami dexter et sinister - BNA'')
| Vena    = [[Ağciyər venaları]]
| Embrional  = [[Ağciyər kötüyü]]
| Təchiz edir  = sağ və sol [[ağciyər]]lərə venoz qanı daşıyır
| MeshName  = Pulmonary+Artery
| MeshNumber = A07.231.114.715
| Dorlands  = nine/000956217
| DorlandsID = Pulmonary artery
| Qutu ölçüsü = 22em
}}