Rüşeymin və ya embrionun inkişafını öyrənən bir elm sahəsi. İstənilən orqanizm ilkin inkişaf mərhələsində rüşeym adlanır. Embrioloji inkişaf bioloji inkişafın ilkin mərhələsi sayılır.

Embriologiya canlı orqanizmin aşağıdakı mərhələlərinin- hematogenez, mayalanmaziqotanın əmələ gəlməsi, bölünməsi, differensial toxumaların əmələgəlmə və orqanların inkişafı prosesini - orqanogenezi, morfogenezi, regenerasiyanı öyrənir.

Morula, 8 hüceyrə mərhələsi
1 — morula, 2blastuis

İstinadlar redaktə