Embriologiya

Embriologiya (qədim yun. ἔμβρυον, rüşeym, "embrion"; və -λογία, - "logia" embrion haqqında elm ) — rüşeymin və ya embrionun inkişafını öyrənən bir elm sahəsi. İstənilən orqanizm ilkin inkişaf mərhələsində rüşeym adlanır. Embrioloji inkişaf bioloji inkişafın ilkin mərhələsi sayılır.[1][2][3].

Embriologiya canlı orqanizmin aşağıdakı mərhələlərinin- hematogenez, mayalanmaziqotanın əmələ gəlməsi, bölünməsi, differensial toxumaların əmələgəlmə və orqanların inkişafı prosesini - orqanogenezi, morfogenezi, regenerasiyanı öyrənir.

Morula, 8 hüceyrə mərhələsi
1 — morula, 2blastula
Qastrulyasiya. 1 — blastula, 2 — blastoporlu qastrula ; ektoderma narıncı, endoderma qırmızı göstərilmişdir.

İstinadlarRedaktə

  1. Захваткин Ю.А. Эмбриология насекомых. М., Высшая школа, 1975
  2. Голиченков В.А., Иванов Е.А., Никерясова Е.Н. Эмбриология: Учеб.для студ.университетов. Издательский дом "Академия", М., 2004
  3. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии. (3-е изд., переработ. и дополн.) М., Изд-во МГУ-Наука, 2005