Şablon:Legenda2

Sənədləşmə

Bu şablon rəngli kvadratlarla təchiz edilmiş şərti işarələrin legendalarının nümayişi üçün nəzərdə tutulub. Şablonun bir istifadəsi bir kvadrata və onun imzasına uyğun gəlir.

İstifadəsi

{{legenda2|fon rəngi|imza|padding=boşluq|border=sərhəd rəngi|borderwidth=sərhəd eni|borderstyle=sərhəd stili}}

Fon rəngi parametri kvadratın CSS-xüsusiyyətinin color-una keçir.

Boşluq qeyri-məcburi parametri CSS-xüsusiyyətinin imzanı  kvadratdan ayıran padding-left-ə keçir. Şablonda xana boş buraxıldıqda "padding=2px" qiyməti nəzərdə tutulmuşdur, amma boşluğu kiçiltmək və ya böyütmək mümkündür. Sıfırlaşdırılanda "0px" yerinə sadəcə "0" yazmaq daha məqsədəuyğundur.

Sərhəd rəngi qeyri-məcburi parametri kvadratın CSS-xüsusiyyətinin kvadratın sərhədlərinə rəng verən border-color-una keçir. Boş buraxıldıqda sərhədlərin rəngi black (qara) olur.

Sərhəd eni qeyri-məcburi parametri kvadratın CSS-xüsusiyyətinin kvadratın sərhədlərinin enini müəyyənləşdirən border-widht-inə keçir. Boş buraxıldıqda sərhədlərin eni bir piksel.

Sərhəd stili qeyri-məcburi parametri kvadratın CSS-xüsusiyyətinin kvadratın sərhədlərinin stilini müəyyənləşdirən border-style-inə keçir. Boş buraxıldıqda sərhədlərin stili solid (bütöv) olur.

Misallar

{{legenda2|#ff8800|Asiya}}
{{legenda2|green|Amerika|border=#00ff00}}
{{legenda2|black|Afrika|border=#555555}}
{{legenda2|#ff0|Avropa|border=#990|borderwidth=2px|padding=0}}
{{legenda2|blue|Okeaniya}}
{{legenda2|red|Rusiya|border=#880000|borderstyle=dotted|borderwidth=2px|padding=0}}

  Asiya

  Amerika

  Afrika

  Avropa

  Okeaniya

  Rusiya

Həmçinin bax