Sənədləşmə

İstifadə qaydası

{{sfn | müəllifin soyadı | il | p=səhifənin nömrəsi
və ya
pp=səhifə aralığı
və ya
loc=digər yer }}