İstifadə qaydası redaktə

{{sfn | müəllifin soyadı | il | p=səhifənin nömrəsi

və ya

pp=səhifə aralığı

və ya

loc=digər yer }}