Şahbulaq

dəqiqləşdirmə
  • Şahbulaq məscidi — Pənahəli xan tərəfindən 1751-1752-ci illərdə inşa etdirilmiş məscid.