Şam — işıqlandırma vasitəsi. Adətən yanan bərk maddədən silindr şəklində hazırlayırlar. Onu yandırmaq üçün fitil adlanan hissəni alova tuturlar. Yanan bərk maddə kimi əsasən parafindən istifadə olunur. Bundan başqa piy, mum, spermaset (kaşalotun kəllə sümüyündən çıxardılan, ətriyyat istehsalında və sənayedə işlədilən maddə) və s.-dən istifadə olunur.

Şam ilə run əlifbası
Yanan parafin şamı

Fitilə şora, ammonium-xlor, bor turşusu məhlulu hopdurulur.

İstinadlar redaktə

Xarici keçidlər redaktə