Şirkət

Şirkət və ya Firma - iki və daha çox fiziki şəxs yaxud hüquqi şəxsin mülkiyyətdən istifadə etməklə, məhsul istehsalı və satışından və ya xidmət göstərilməsində sistematik olaraq gəlir əldə edən hüquqi şəxs

Azərbaycan Respublikasında şirkətlər aşağıdakı formalarda olur:

Həmçinin baxRedaktə

Azərbaycan şirkətlərinin siyahısı