Əsas menyunu aç

Soviç yovşanı

(Şovits yovşanı səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Təbii yayılmasıRedaktə

Qafqazda,Orta Asiyada çay kənarlarında,səhralarda,meşələrdə təbii halda bitir.

Botaniki təsviriRedaktə

Gövdəsi 50-60 sm və ya daha hündürdür.Aşağı yarpaqları müəyyən hissəsi üçər lələkvari parçalanan,bəziləri lələkvari,digərləri isə ikiqat lələkvari parçalanandır.Çiçəklər barverəndir.Örtük yarpaqlar 3-7 ədəd üst-üstə oturan sərt yarpaqlardan təşkil olunmuşdur.Qıraq yarpaqlar bir qədər orta yarpaqlardan kiçikdirlər.Hamaş çiçəyi eyni olub,budaqları əyilən,piramidavari,süpürgəlidir.Aşağı yarpaqları çox vaxt 10 sm uzunluğunda,uc payları xətvari 5-10 sm uzunluğunda,yastıdırlar.Çiçək qrupu süpürgəvaridir.Səbətcikləri dar silindrik,aşağı yarpaqlar 3-4 sm uzunluğundadır.Sentyabr-oktyabr aylarında çiçəkləyir,noyabrda meyvə verir.

EkologiyasıRedaktə

Çay kənarlarında,quru dərələrdə, duzlu torpaqlarda bitir.Quraqlığa,istiyə davamlıdır.

Azərbaycanda yayılmasıRedaktə

Abşeronda,Kür-Araz ovalığında təbii halda yayılmışdır.

İstifadəsiRedaktə

Tərkibində efir yağı vardır ki, ondan ətriyyatda və dərman vasitəsi kimi istifadəsi məqsədyönlüdür.

Məlumat mənbəsiRedaktə