Ədədi orta — bir neçə ədədin cəminin onların sayına bölünməsindən alınan ədədə deyilir.

Verilmiş n sayda x1, x2, ..., xn ədədlərinin ədədi ortası aşağıdakı kimi hesablanır:


Məsələn, x1, x2, x3 ədədlərinin ədədi ortası onların cəminin 3-ə bölünməsindən alınan ədəddir: