Ədəd — varlıqların miqdar və say xarakteristikası üçün istifadə olunan anlayışdır. Bu anlayış qədim insanlar arasında saymaya olan təlabatdan yaranıb, hazırda isə dəyişib zənginləşdirilərək, mühüm riyazi anlayışa çevrilib.

Riyaziyyatda mənfi rəqəmlər anlayışı borcları hesablamaq üçün orta əsrlərdə yaranıb.

Ədədlərin növləri

redaktə
  1. Natural ədədlər əşyaları sayarkən istifadə olunan ədədlərə deyilir. Natural ədədlər çoxluğu   ilə işarə olunur. Yəni  .
  2. Tam ədədlər. Natural ədədlər, onların əksi və 0 tam ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. Tam ədədlər çoxluğu   ilə işarə olunur. Yəni  .
  3. Rasional ədədlər m/n şəklində göstərilə bilən ədədlərdir, burada m — tam ədəd, n isə natural ədəddir. Rasional ədədlər çoxluğu   ilə işarə olunur.
  4. İrrasional ədədlər
  5. Həqiqi ədədlər
  6. Kompleks ədədlər

Həmçinin bax

redaktə