Əl-Uzza (ərəb. العُزَّى‎‎) — İslamdan əvvəl Ərəbistan yarımadasında Qureyş qəbiləsinin ən böyük tanrıça bütlərindən biri.

Əl-Uzza

Əl-Uzzaya pərəstiş edənlərə "Əbdül-Uzza", yəni "Əl-Uzzanın bəndəsi" deyirdilər.

Xalid ibn Vəlid adlı şəxs Məhəmməd peyğəmbərin (s.) əmri ilə Əl-Uzza bütünü məhv etmişdir.

Bu tanrıçanın adına, "Əl-Lat" və "Manat" tanrıça bütlərinin adları ilə birlikdə Quranın Nəcm surəsinin 19 və 20-ci (53:19-20) ayələrində işarə olunmuşdur.

Ərəblər bu bütlərə "Bənətilləh il-səlasə" (ərəb. بنات‌الله الثلاثة‎‎), yəni Allahın üç qızı adını vermişdirlər.