Qureyş (Ərəb: 'قريش' ) — İslam Dininin peyğəmbəri Hz.Məhəmməd ibn Abdullah 'in mənsub olduğu, mənası "Gəlmələr" adlanan Azər qəbiləsi. Məkkə 'nin ən güclü qəbiləsiydi. İslam peyğəmbərinin qəbiləsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda Müsəlman ların ən çox döyüşdüyü qəbilələrdəndir. Məhəmməd, Qureyş qəbiləsi'nin Haşimoğulları sülaləsinə mənsubdur. Qurucusu Hz.Məhəmmədin ulu babalarından Məhəmmədi Nuru alnında daşıyanlarda olan Kusay ibn Kilab 'dır.

Qureyşin atalarıRedaktə

Qureyş qəbiləsi, Hz.Məhəmmədin on bir göbəkdən atası Fihr ibn Malik 'in oğlanlarının nəslindən gələn zadəgan bir qəbilədir.[1] Bəzi tarixçilərə görə Qureyş qəbiləsi, Hz.Nuh peyğəmbərin nəvəsi Hz.İbrahim peyğəmbərin oğlu Hz.İsmayıl 'in oğlu Adnan' ın soyundan gəlir.[2]

Kusay ibn Kilab (Zeyd), Əbdülmuttalib 'in ulu-babası və Məhəmmədin beşinci göbəkdən əcdadıdır [2]. Kusay Məkkənin ən güclü adamı idi. Kəbə 'dən məsul olan Huzai Qəbiləsi' ndən qız alaraq Kəbənin qoruyuculuğuna qalxmışdır. Xaraba vəziyyətindəki Kəbəni bərpa etdirdi. Ərəblərin Kəbə ətrafında ev inşa etmələrinə icazə verdi. Ərəb Yarımadası 'ndakı ilk bələdiyyə binasını tikdirdi. Burada digər qəbilə liderləriylə siyasi, iqtisadi və mədəni problemlərin, mübahisələrin həllini tapmağa çalışdı. Yığdığı vergilərlə İslam 'dan çox əvvəl Kəbə' yə gəlməkdə olan hacı lara yemək və su təmin etdi.

İstinadlarRedaktə

  1. Michael Cook, Muhammad, s.12 Oxford University Press, 26 Ocak, 1983, ISBN 0-19-287605-8
  2. 1 2 http://www.ummah.net/khoei/khadija.htm

ƏdəbiyyatRedaktə