Əməliyyat sistemlərinin xronologiyası

Bu məqalə 1955-ci ildən bu günümüzədək əməliyyat sistemlərinin yaranması və inkişafı haqqındadır. 

1950-ci illərRedaktə

 • 1955-ci il
  • General Motors Operating System,  IBM 701[1] üçün GM OS
 • 1957-ci il
  • BESYS (Bell System)

1960-cı illərRedaktə

 • 1960-cı il
  • IBSYS (IBM 7090 и IBM 7094)
 • 1961-ci il
  • CTSS (Compatible TimeShare System)
  • Burroughs MCP (Burroughs Master Control Program)
 • 1962-ci il
  • GCOS (General Comprehensive Operating System)
 • 1963-cü il
  • AN/FSQ-32
 • 1964-cü il
  • Dartmouth Time Sharing System
  • EXEC 8
  • OS/360 (elan edilib)
  • TOPS-10
  • SCOPE (CDC 3000)
 • 1965-ci il
  • Multics (elan edilib)
  • BOS/360 (Basic Operating System)
  • TSOS/VMOS
  • OS/360 (təqdim olunub)
  • Tape Operating System (TOS)
 • 1966-cı il
  • DOS/360 (IBM)
  • MS/8
 • 1967-ci il
  • ACP (IBM)
  • CP/CMS
  • ITS
  • WAITS
 • 1968-ci il
  • Диспетчер-68
  • TSS-8
 • 1969-cu il

1970-ci illərRedaktə

1980-ci illərRedaktə

1990-cı illərRedaktə

2000-ci illərRedaktə

İl-Ay Windows Apple BSD Linux Digər
2000–? z/OS
2000–? z/VM
2000–01
2000–02 Windows 2000[2] Solaris 8
2000–03 FreeBSD 4.0 Red Hat Linux 6.2E AtheOS
BeOS R5
2000–04
2000–05
2000–06 OpenBSD 2.7 Plan 9 Üçüncü redaktə[3]
2000–07
2000–08 Debian 2.2 MorphOS 0.1[4]
2000–09 Windows Millennium Edition[5] SUSE Linux 7.0
2000–10 z/OS
MorphOS 0.2
2000–11
2000–12 NetBSD 1.5
OpenBSD 2.8
AmigaOS 3.9[6]
HP-UX 11i
2001–01
2001–02 MorphOS 0.4[7]
2001–03 Mac OS X Cheetah (v10.0)
2001–04
2001–05 AIX 5L 5.1
2001–06 OpenBSD 2.9
2001–07 eComStation 1.0
2001–08 Haiku[8]
2001–09 Mac OS X Puma (v10.1)
2001–10 Windows XP[9]
Windows XP 64-bit Edition 2002[10]
Novell NetWare 6.0
2001–11
2001–12 OpenBSD 3.0 OS/2 4.52
2002–01 JX microkernel for Java
Sanos microkernel for net appliances
K42 microkernel for NUMA machines
2002–02
2002–03 Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS
2002–04 SUSE Linux 8.0 Plan 9 Dördüncü redaktə[11]
2002–05 OpenBSD 3.1 Solaris 9 (SPARC)
2002–06
2002–07 Debian 3.0 Syllable 0.4.0[12]
2002–08 Mac OS X Jaguar[13] (v10.2)
2002–09 Windows XP Service Pack 1 NetBSD 1.6
2002–10 AIX 5.2
2002–11 OpenBSD 3.2 MorphOS 1.0
2002–12 MorphOS 1.1
2003–01 FreeBSD 5.0 Solaris 9 (x86)
JNode[14]JavaOS varisi
2003–02 MorphOS 1.2
ReactOS 0.1.0
2003–03 Windows XP 64-bit Edition 2003[15] MorphOS 1.3
2003–04 Windows Server 2003
2003–05 OpenBSD 3.3 Red Hat Enterprise Linux 2.1 ES
2003–06 OpenVMS 8.0
2003–07
2003–08 Novell NetWare 6.5
MorphOS 1.4
2003–09 HP-UX 11i v2
2003–10 Mac OS X Panther (v10.3) Red Hat Enterprise Linux 3
SUSE Linux 9.0
2003–11 OpenBSD 3.4 Fedora Core 1
2003–12 Linux 2.6.0[16]
2004–01 Linux 2.6.1 ReactOS 0.2.0
2004–02 Linux 2.6.2, 2.6.3
2004–03 Linux 2.6.4 ReactOS 0.2.1
2004–04 Linux 2.6.5 ReactOS 0.2.2
2004–05 OpenBSD 3.5 Linux 2.6.6
Fedora Core 2
2004–06 ReactOS 0.2.3
2004–07 DragonFly BSD 1.0
2004–08 Windows XP Service Pack 2 Linux 2.6.8 AIX 5.3
2004–09 ReactOS 0.2.4
2004–10 Linux 2.6.9
Ubuntu 4.10
2004–11 OpenBSD 3.6 Fedora Core 3
2004–12 NetBSD 2.0 Linux 2.6.10
2005–01 Solaris 10
ReactOS 0.2.5
2005–02 Red Hat Enterprise Linux 4 OpenVMS 8.2
2005–03 Windows Server 2003 Service Pack 1
Windows XP Professional x64 Edition
Linux 2.6.11
Novell Open Enterprise Server
2005–04 Mac OS X Tiger (v10.4) DragonFly BSD 1.2 Ubuntu 5.04 ReactOS 0.2.6
2005–05 OpenBSD 3.7
2005–06 Linux 2.6.12
Fedora Core 4
Debian 3.1
2005–07
2005–08 Linux 2.6.13 ReactOS 0.2.7
2005–09
2005–10 Linux 2.6.14
Ubuntu 5.10
SUSE Linux 10.0
ReactOS 0.2.8
2005–11 FreeBSD 6.0
OpenBSD 3.8
2005–12 NetBSD 3.0 ReactOS 0.2.9
2006–01 DragonFly BSD 1.4 Linux 2.6.15 Solaris 10 1/06
2006–02
2006–03 Windows Server 2003 R2 Linux 2.6.16
Fedora Core 5
2006–04
2006–05 OpenBSD 3.9 SymbOS
MINIX 3.1.2
2006–06 Linux 2.6.17
Ubuntu 6.06 (LTS)
Solaris 10 6/06
2006–07 DragonFly BSD 1.6
2006–08 BS2000/OSD v7.0[17]
ReactOS 0.3.0
2006–09 Linux 2.6.18 FreeDOS 1.0
OpenVMS8.3
2006–10 Fedora Core 6
Ubuntu 6.10
Slackware 11.0
2006–11 Windows Vista OpenBSD 4.0 Linux 2.6.19 AmigaOS 4.0
Solaris 10 11/06
2006–12
2007–01 DragonFly BSD 1.8 Bharat Operating System Solutions
2007–02 Linux 2.6.20 Inferno Dürdüncü redaktə
2007–03 Windows Server 2003 Service Pack 2 Red Hat Enterprise Linux 5 ReactOS 0.3.1
2007–04 Linux 2.6.21
Ubuntu 7.04
Debian 4.0
2007–05 iPhone OS 1 OpenBSD 4.1 Fedora 7
2002–06
2007–07 Linux 2.6.22
Slackware 12.0
2007–08 DragonFly BSD 1.10 Solaris 10 8/07
2007–09 HP-UX 11i v3
ReactOS 0.3.3
2007–10 Mac OS X Leopard (v10.5) Linux 2.6.23
Ubuntu 7.10
OpenVMS 8.3-1H1
2007–11 Windows Home Server OpenBSD 4.2 Fedora 8
gOS
AIX 6.1,
2007–12 NetBSD 4.0
2008–01 Linux 2.6.24 ReactOS 0.3.4
2008–02 Windows Vista Service Pack 1
Windows Server 2008
DragonFly BSD 1.12
FreeBSD 7.0
2008–03 Singularity 1.1
2008–04 Windows XP Service Pack 3 Linux 2.6.25
Ubuntu 8.04 (LTS)
2008–05 OpenBSD 4.3 Fedora 9
Slackware 12.1
Solaris 10 5/08
OpenSolaris 2008.05
BS2000/OSD v8.0A
2008–06 SUSE Linux 11.0 MorphOS 2.0
ReactOS 0.3.5
2008–07 iPhone OS 2 DragonFly BSD 2.0 Linux 2.6.26
2008–08 STOP 6.5
ReactOS 0.3.6
2008–09 AmigaOS 4.1
z/OS V1R10
MorphOS 2.1
2008–10 Linux 2.6.27
Ubuntu 8.10
Android 1.0
Solaris 10 10/08
2008–11 OpenBSD 4.4 Fedora 10 Singularity 2.0
ReactOS 0.3.7
2008–12 Linux 2.6.28
Slackware 12.2
MorphOS 2.2
OpenSolaris 2008.11
2009–01
2009–02 DragonFly BSD 2.2 Debian 5.0
Android 1.1
ReactOS 0.3.8
2009–03 Linux 2.6.29
2009–04 NetBSD 5.0 Ubuntu 9.04
Android 1.5
ReactOS 0.3.9
2009–05 Windows Vista Service Pack 2 OpenBSD 4.5 Solaris 10 5/09
2009–06 iPhone OS 3 Linux 2.6.30
Fedora 11
Palm webOS 1
AmigaOS 4.1
OpenSolaris 2009.06
2009–07 ReactOS 0.3.10
2009–08 Mac OS X Snow Leopard (v10.6) Slackware 13.0 MorphOS 2.3
2009–09 DragonFly BSD 2.4 Linux 2.6.31
Android 1.6
2009–10 Windows 7
Windows Server 2008 R2
OpenBSD 4.6 Ubuntu 9.10
Android 2.0
Solaris 10 10/09
MorphOS 2.4
2009–11 FreeBSD 8.0 Fedora 12
openSUSE 11.2
2009–12 Linux 2.6.32 ReactOS 0.3.11

2010-cu illərRedaktə

İl-Ay Windows Apple BSD Linux Digər
2010–01 Android 2.1 AmigaOS 4.1 Upd. 1
2010–02 Linux 2.6.33
2010–03
2010–04 DragonFly BSD 2.6 Ubuntu 10.04 (LTS) AmigaOS 4.1 Upd. 2
2010–05 OpenBSD 4.7 Linux 2.6.34
Fedora 13
Android 2.2
2010–06 iOS 4 MorphOS 2.5
OpenVMS 8.4
2010–07 openSUSE 11.3
2010–08 Linux 2.6.35
2010–09 Solaris 10 9/10
AIX 7.1
2010–10 Windows Phone 7 DragonFly BSD 2.8 Linux 2.6.36
Fedora 14
Ubuntu 10.10
MorphOS 2.6
ReactOS 0.3.12
2010–11 NetBSD 5.1
OpenBSD 4.8
Red Hat Enterprise Linux 6
2010–12 Android 2.3 MorphOS 2.7
2011–01 Linux 2.6.37
2011–02 Windows 7 Service Pack 1 Debian 6.0
Android 3.0
2011–03 Linux 2.6.38
openSUSE 11.4
ReactOS 0.3.13
2011–04 DragonFly BSD 2.10 Ubuntu 11.04
Slackware 13.37
2011–05 OpenBSD 4.9 Linux 2.6.39
Fedora 15
Android 3.1
AmigaOS 4.1 Upd. 1 (for Classic)
2011–06 iOS 5 Google Chrome OS (ilk alındıqda) 9front
2011–07 Mac OS X Lion (v10.7) Linux 3.0
Android 3.2
HP webOS 3
AmigaOS 4.1 Upd. 3
2011–08
2011–09 Windows Phone 7.5
2011–10 Linux 3.1
Ubuntu 11.10
Android 4.0
2011–11 OpenBSD 5.0 Fedora 16
openSUSE 12.1
BS2000/OSD 9.0
Solaris 11 11/11
2011–12 AmigaOS 4.1 Upd. 4
2012–01 FreeBSD 9.0 Linux 3.2 FreeDOS 1.1
2012–02 DragonFly BSD 3.0 ReactOS 0.3.14
Minix 3.2
2012–03 Linux 3.3
Android 4.0.4
2012–04 Ubuntu 12.04 (LTS)
2012–05 OpenBSD 5.1 Linux 3.4
Fedora 17
2012–06 MorphOS 3.0
2012–07 Mac OS X Mountain Lion (v10.8) Linux 3.5
Android 4.1
openSUSE 12.2
MorphOS 3.1
AmigaOS 4.1 Upd. 5
2012–08
2012–09 Windows Server 2012 iOS 6 Linux 3.6
Slackware 14.0
2012–10 Windows 8
Windows Phone 8
NetBSD 6.0
OpenBSD 5.2
Ubuntu 12.10 Solaris 11.1
2012–11 DragonFly BSD 3.2 Android 4.2 Haiku R1 Alpha 4
2012–12 FreeBSD 9.1
2013-01 Fedora 18 BlackBerry 10
Solaris 10 1/13
2013-02 Windows Phone 7.8
2013-03 openSUSE 12.3
2013-04 DragonFly BSD 3.4 Linux 3.9
Ubuntu 13.04
2013-05 NetBSD 6.1
OpenBSD 5.3
Debian 7.0 ReactOS 0.3.15
MorphOS 3.2
2013-06 Linux 3.10
2013-07 Fedora 19
Android 4.3
2013-08
2013-09 iOS 7 FreeBSD 9.2 Linux 3.11 MorphOS 3.3
z/OS Version 2.1
2013-10 Windows 8.1
Windows Server 2012 R2
OS X Mavericks (v10.9) Ubuntu 13.10
2013-11 DragonFly BSD 3.6
OpenBSD 5.4
Fedora 19
Slackware 14.1
openSUSE 13.1
Android 4.4
Linux 3.12
2013-12 Fedora 20 MorphOS 3.4
2014-01 FreeBSD 10.0 Linux 3.13
2014-02 ReactOS 0.3.16
MorphOS 3.5
2014-03 Linux 3.14
2014-04 Windows Phone 8.1 Ubuntu 14.04 (LTS) Solaris 11.2
2014-05 OpenBSD 5.5
2014-06 DragonFly BSD 3.8 Linux 3.15
Red Hat Enterprise Linux 7
MorphOS 3.6
2014-07
2014-08 Linux 3.16 MorphOS 3.7
2014-09 iOS 8 Minix 3.3
2014-10 OS X Yosemite (v10.10) Ubuntu 14.10
Linux 3.17
2014-11 OpenBSD 5.6
FreeBSD 10.1
DragonFly BSD 4.0
openSUSE 13.2
Android 5.0
ReactOS 0.3.17
2014-12 Linux 3.18
2015-01
2015-02 Linux 3.19
2015-03
2015-04 watchOS 1 Linux 4.0
Debian 8.0
Ubuntu 15.04
2015-05
2015-06 Linux 4.1 MorphOS 3.9
2015-07 Windows 10
2015-08 FreeBSD 10.2 Linux 4.2
2015-09 OS X El Capitan (v10.11)
iOS 9
watchOS 2
z/OS Version 2.2 [18]
2015-10 Android 6.0
Ubuntu 15.10
AIX 7.2 [19]
Solaris 11.3 [20]
2015-11 Windows 10 Mobile Linux 4.3
2015-12
2016-01 Linux 4.4
2016-02 ReactOS 0.4
2016-03 OpenBSD 5.9
FreeBSD 10.3
Linux 4.5
2016-04 Ubuntu 16.04 ReactOS 0.4.1
2016-05 Linux 4.6
2016-06 Slackware 14.2
Fedora 24
2016-07
2016-08 Windows 10 Anniversary Update
Windows 10 Mobile Anniversary Update
DragonFly BSD 4.6 Android 7.0
Linux 4.7
ReactOS 0.4.2
2016-09 macOS Sierra (v10.12)
iOS 10
watchOS 3
2016-10
2016-11 Oracle Linux 7.3

Həmçinin baxRedaktə

 • Əməliyyat sistemlərinin siyahısı
 • Linux distrubutivlərinin siyahısı

İstinadlarRedaktə

 1. "EARLY OPERATING SYSTEMS". 2015-04-10 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-13.
 2. "Microsoft Releases Windows 2000 to Manufacturing", Microsoft News Center, 1999-12-15, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 3. "Plan 9 from Bell Labs Overview", Bell Labs, 2008-02-13 tarixində orijinalından arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 4. Balaban, Alexandre (2000), Test de MorphOS 0.1 (French), İstifadə tarixi: 2011-11-19
 5. "Microsoft Announces Immediate Availability Of Windows Millennium Edition (Windows Me)", Microsoft News Center, 2000-09-14, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 6. "AmigaOS 3.9 release", Amiga History (UK), 2000-12-04, İstifadə tarixi: 2012-07-22
 7. Schmidt, Ralph (2001-02-15), New MorphOS 0.4 Release, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 8. Project History, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 9. "Windows XP to Take the PC to New Heights", Microsoft News Center, 2001-08-24, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 10. "Microsoft Unveils Plans for 64-Bit Windows Platform".
 11. "Plan 9 From Bell Labs Fourth Release Notes", Bell Labs, April 2002, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 12. What is the history of Syllable? // Frequently Asked Questions, 2011-01-07 tarixində orijinalından arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 13. "Jaguar "Unleashed" at 10:20 p.m. Tonight", Apple Inc., 2002-08-23, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 14. "Arxivlənmiş surət" (PDF). 2012-09-15 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-12-13.
 15. "Windows XP 64-bit Edition for Itanium systems, Version 2003 Press release", Microsoft News Center, 2003-03-28, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 16. Kernel.org archive, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 17. News digest August 2006, August 2006, 2011-09-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2011-11-19
 18. "IBM z/OS Version 2 Release 2 Announcement Letter". 28 July 2015. İstifadə tarixi: 2015-08-23.
 19. http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=AN&subtype=CA&htmlfid=897/ENUS215-393&appname=USN
 20. https://docs.oracle.com/cd/E53394_01/html/E54847/index.html

Xarici keçidlərRedaktə