Əsir Mehmed Əfəndi

Əsir Mehmed Əfəndi (ö. 13 mart 1681) — Osmanlı alimi, müdərrisi və şeyxülislamı.

Əsir Mehmed Əfəndi
bayraq52. Osmanlı şeyxülislamıbayraq
20 mart 16593 fevral 1662
Sələfi Bolevi Mustafa Əfəndi
Xələfi Mehmed Əmin Əfəndi
Şəxsi məlumatlar
Vəfat tarixi

HəyatıRedaktə

MənbəRedaktə

  • Muhibbî, Ḫulâṣatü’l-es̱er, III, 482-487;
  • Abdurrahman Abdi Paşa, Vekâyi‘nâme (haz. F. Çetin Derin, doktora tezi, 1993), İÜ Ed.Fak. Genel Ktp., nr. TE 98, s. 101, 131-132;
  • Naîmâ, Târih, VI, 92-93, 389;
  • Silâhdar, Târih, I, 160, 221-222;
  • Şeyhî, Vekâyiu’l-fuzalâ, I, 239-240, 478-479;
  • Râşid, Târih, I, 22;
  • Devhatü’l-meşâyih, s. 69-70;
  • İlmiyye Salnâmesi, s. 477-480 (fetvalarından üç örnek verilmiştir);
  • Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/2, s. 477-478;
  • Danişmend, Kronoloji, III, 393-394, 536.