Əsir Mehmed Əfəndi

Əsir Mehmed Əfəndi (v. 13 mart 1681) — Osmanlı alimi, müdərrisişeyxülislamı.

Əsir Mehmed Əfəndi
ƏvvəlkiBolevi Mustafa Əfəndi
SonrakıMehmed Əmin Əfəndi
Şəxsi məlumatlar
Vəfat tarixi

Həyatı

redaktə

Mənbə

redaktə
  • Muhibbî, Ḫulâṣatü’l-es̱er, III, 482–487;
  • Abdurrahman Abdi Paşa, Vekâyi‘nâme (haz. F. Çetin Derin, doktora tezi, 1993), İÜ Ed.Fak. Genel Ktp., nr. TE 98, s. 101, 131–132;
  • Naîmâ, Târih, VI, 92–93, 389;
  • Silâhdar, Târih, I, 160, 221–222;
  • Şeyhî, Vekâyiu’l-fuzalâ, I, 239–240, 478–479;
  • Râşid, Târih, I, 22;
  • Devhatü’l-meşâyih, s. 69–70;
  • İlmiyye Salnâmesi, s. 477–480 (fetvalarından üç örnek verilmiştir);
  • Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/2, s. 477–478;
  • Danişmend, Kronoloji, III, 393–394, 536.