Ətyeyənlər (lat. Carnivore) — heyvanlarhəşəratyeyən bitkilərdən ibarət olan canlılar. Onlar əsasən ətlə qidalanırlar və bu xüsusiyyətlərinə görə əsasən bitkilərlə qidalanan otyeyənlərdən (lat. Herbivore) fərqlənirlər. Həm ot, həm də ət yeyənlərə isə hər şey yeyənlər (lat. Omnivore) deyilir (insan da bu qrupa aiddir). Ətyeyənlərə aşağıdakı qruplar daxildir: yırtıçılar dəstəsinə aid olanların hamısı, kisəlilərin bir qismi, bəzi quşlar, ilanlar, timsahlar, bəzi balıqlar, başıayaqlılar və digər canlılar.

Ətyeyənləri yemək strategiyası baxımından təxminən iki sinifə bölük olar — yırtıcılarleş yeyənlər, ancaq qarşılıqlı müstəsnalı haldır.

Afrika kəlini ovlayaraq parçalayan şirlər