1986-cı ilin filmləri

Ağ atlı oğlan haqqında nağıl (film, 1986)
Azərbaycan Oktyabrın 70 illiyinə (film, 1986)
Beşilliyin addımları (film, 1986)
Bircəciyim (film, 1986)
Birillik yem bitkilərinin aralıq, təkrar və qarışıq əkini (film, 1986)
Böyük İpək Yolunda (film, 1986)
Cincer və Fred (film, 1986)
Dalğalar dənizə qayıdır (film, 1986)
Daş yaddaş (film, 1986)
Dənizçi ürəyi (film, 1986)
Dundukley (film, 1986)
Düzələn səhvlər (film, 1986)
Əgər sabah açılsa (mini-serial, 1986)
Ev (film, 1986)
Fresno (mini-serial, 1986)
Gecikmiş gündəlik (film, 1986)
İki hekayə (film, 1986)
İntizar (film, 1986)
İşarəni dənizdən gözləyin (film, 1986)
İstək olarsa (film, 1986)
Kənd əhvalatı (film, 1986)
Kobra (film, 1986)
Məişət elektrik cihazlarından yanğın baş verməsi (film, 1986)
Mən Bakıda yaşayıram (film, 1986)
Mən Muğana vurğunam (film, 1986)
Metodoloji seminar (film, 1986)
Onun taleyinin səhifələri (film, 1986)
Partlayış saat beşdə olacaqdır (film, 1986)
Qarğıdalı ətri (film, 1986)
Qəm pəncərəsi (film, 1986)
Şəhərli biçinçilər (film, 1986)
Sevdagül və Şarlotta (film, 1986)
Şikayətçi (film, 1986)
Taqım (film, 1986)
Təzə evlənənlər üçün çətir (film, 1986)
Torpaq haqqı (film, 1986)
Toyuq yumurtladı (film, 1986)
Uç, mənim atım (film, 1986)
Xeyirxah nağıl (film, 1986)
Xüsusi vəziyyət (film, 1986)
Yataqda siqaret çəkməyin (film, 1986)
Yeni il əhvalatı (film, 1986)
Yolda adamlar (film, 1986)