Aşağı sağrı siniri

Aşağıı sağrı siniri
Aşağıı sağrı sinirinin innervasiya etdiyi böyük sağrı əzələsi
Aşağıı sağrı sinirinin innervasiya etdiyi böyük sağrı əzələsi
Oma və büzdüm kələfləri
Oma və büzdüm kələfləri
Latınca Nervus gluteus inferior
Qrey subyekt 213 659
İnnervasiyası Böyük sağrı əzələsi
Başlanır Oma kələfi (S3S2)

İstinadlarRedaktə