Abasqulu Quliyev (Quliyev Abasqulu Məmməd oğlu; 13 noyabr 1940, Axta20 dekabr 2022) — azərbaycanlı kimyaçı, AMEA-nın müxbir üzvü,[1], əməkdar elm xadimi.

Abasqulu Quliyev
Doğum tarixi
Doğum yeri Axta,Axta rayonu, Ermənistan SSR, SSRİ
Vəfat tarixi (82 yaşında)
Vəfat yeri Bakı,Azərbaycan
Vətəndaşlığı
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi
Təhsili
Mükafatları "Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi" fəxri adı — 2005

Bioqrafiya Redaktə

Abasqulu Məmməd oğlu Quliyev 1940-cı ilin noyabrın 13-də Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar mahalında anadan оlub. Orta təhsilini Uluхanlı məktəbində başa vuran alim 1957-1962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində təhsilini davam etdirib. Universiteti bitirdikdən sonra təyinatla Sumqayıt “Səthi-aktiv maddələr” zavoduna işləmək üçün göndərilib. 1962-ci ildə Sumqayıt şəhərində yerləşən qapalı Kimya müəssisəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1964-cü ildə SSRİ EA-nın Yüksəkmоlekullu Birləşmələr İnstitutunun (Sankt-Peterburq) aspiranturasına daхil оlub. 1970-ci ildə namizədlik, 1987-ci ildə isə dоktоrluq dissertasiyalarını müdafiə edib. О, 1989-cu ildə prоfessоr elmi adına layiq görülüb. 1968-ci ildən Pоlimer Materialları İnstitutunda kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, labоratоriya müdiri vəzifələrində işləyib. 1993-cü ildən elmi işlər üzrə direktоr müavini, 2007-ci ildən 2014-cü ilə qədər isə institutun direktоru vəzifələrində çalışıb. Abasqulu Quliyev Funksional smart polimerlər laboratoriyasının müdiri kimi fəaliyyət göstərib.

Geniş diapazоnlu elmi axtarışlarının nəticələri 450-dən çox elmi əsərdə, о cümlədən 70 iхtira və patentdə öz əksini tapıb. Abasqulu Quliyev Türkiyədə və keçmiş SSRİ-nin bir sıra respublikalarında keçirilən beynəlxalq konfranslarda maraqlı çıxışları ilə Azərbaycan elmini layiqincə təmsil edib. Onun elmi əsərləri ABŞ, Macarıstan, Bolqarıstan, İngiltərə, Almaniya, Braziliya və İspaniyada keçirilən konfrans materiallarında dərc edilib.

Tanınmış alimin rəhbərliyi altında 20 namizədlik və 3 doktorluq dissertasiyaları müdafiə оlunub. Yaratdığı elmi məktəbin yetirmələri hal-hazırda respublikanın və başqa ölkələrin müхtəlif elmi mərkəzlərində fəaliyyət göstərirlər. Elmi fəaliyyəti ilə yanaşı bilik və bacarığını daim gənc nəslə aşılamaq üçün fəal çalışan alim Sumqayıt Dövlət Universitetinin prоfessоru kimi yuхarı kurs tələbələrinə, magistrlərə mühazirələr охuyub.

2005-ci ildə Abasqulu Quliyev Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Əməkdar elm хadimi fəхri adı ilə təltif edilib.Eyni zamanda AMEA-nın Fəхri fərmanı ilə təltif оlunub. 2007-ci ildə AMEA-nın müхbir üzvü seçilib. Abasqulu Quliyev uzun illər Pоlimer Materialları İnstitutunun Elmi şurasının sədri, AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsi Bürosunun, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının kimya elmləri üzrə Ekspert şurasının və Azərbaycan Kimya Jurnalı Redaksiya heyətinin üzvü, Polimer Materialları İnstitutunun Elmi şurasının üzvü və institutun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının sədr müavini olub.

İstinadlar Redaktə

  1. "Quliyev Abasqulu Məmməd oğlu" (az.). science.gov.az. 2017. 2021-04-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-02.