Acid və ya Acid674 — command.com daxil olmaqla . COM və . EXE sənədlərinə yoluxan bir kompüter virusudur. Yoluxmuş bir fayl hər dəfə icra edildikdə, Acid cari qovluqdakı bütün . EXE sənədlərinə yoluxur. Daha sonra, yoluxmuş bir fayl icra edilərsə, mövcud qovluqdakı . COM sənədlərinə yoluxur. Acid-ə yoluxmuş proqramlar, ana proqramın ilk 792 baytını Acid-in öz kodu ilə yazmış olacaqdır. Orijinal host proqramı 792 baytdan kiçik olmadığı müddətdə heç bir fayl uzunluğu artmayacaq, bu halda uzunluğu 792 bayt olacaq. Proqramın DOS disk qovluğu siyahısında olan tarixi və saatı dəyişdirilməyəcəkdir.

Yoluxmuş fayllarda aşağıdakı mətn sətirləri var:

  • "*. EXE *. COM .."
  • "Program too big to fit in memory" (azərb. Proqram yaddaşa sığmayacaq qədər böyükdür‎)
  • "Acid Virus"
  • "Legalize ACiD and Pot"
  • "Copyfright Corp-$MZU"

Xarici keçidlər redaktə