Aktivizm (alm. Aktivismus‎; fr. activisme; ing. activism; ərəb. فع خٍٍ‎) — fəallıq, yaxud qətiyyət. İnsanın həyatının və fikirlərinin əsas reallığının təsirdən, iş və fəaliyyətlərdən ibarət olduğunu önə sürən nəzəriyyə yaxud dünyagörüşü tərzidir. Aktivizm kəlməsinin kökü act-dir. -izm şəkilçisi isə nəzəriyyələrin və müddəaların sonuna artırılan şəkilçidir.

Metodları

redaktə

Mənbə

redaktə
  • Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”