Allantois
Yunanca allantoeides
Qrey subyekt 12 54
Gün 16
Embrional Yumurta sarısı kisəsi
Embrioloji Göbək ciyəsi
MeSH Allantois
Dorlands/Elsevier 12121253

Allantois (yun. allantoeides — kolbasaşəkilli) — sürünənlər, quşlarməməlilərdə rüşeym qişalarından biri.

Hamiləlik dövründə pişiyin balalığının rüşeymlə birlikdə quruluşu.
1 — Göbək ciyəsi,
2 — Amnion,
3 — Allantois,
4 — Yumurta sarısı kisəsi,
5 — İnkişaf edən hemamot,
6 — Ciftın anaya aid hissəsi

Tənəffüs, qidalanma və ifrazat funksiyalarını icra edir. Sürünənlər və quşlarda yumurta sarısı kisəsi və amnionla birlikdə rüşeymi bürüyür. Məməlilərdə kiçik olur, plasenta və göbək ciyəsinin əmələ gəlməsində iştirak edir. Allantoisin divarındakı sıx qan damarları vasitəsilə rüşeymlə ana orqanizm arasında qaz mübadiləsi gedir, rüşeymlə ana orqanizm əlaqələnir.